Sunday, 23/02/2020 - 01:17|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Thuận Lộc - Thị xã Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh

Quy tắc ứng xử trường học

Thực hiện Công  văn số 268/UBND-GDĐT ngày 5/3/2019 của UBND thị xã Hồng Lĩnh V/v xây dựng bộ quy tắc ứng xử trong trường học, Trường THCS Thuận Lộc xây dựng Quy tắc ứng xử ứng xử trong trường như sau:

Tài liệu đính kèm: Tải về

QUY TẮC ỨNG XỬ TRONG TRƯỜNG HỌC

 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Căn cứ đề ra các quy tắc ứng xử trong trường học.

Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 Quyết định về việc phê duyệt đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong Trường học giai đoạn 2018 – 2025”;

Công văn số 526/UBND-NCi, ngày 23/01/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc triển khai Đề án Văn hóa công vụ;

Kế hoạch số 69/KH-UBND, ngày 31/08/2017 của UBND thị xã Hồng Lĩnh về thực hiện Đề án xây dựng, nâng cao chất lượng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị giai đoạn 2017-2020; Công  văn số 268/UBND-GDĐT ngày 5/3/2019 của UBND thị xã Hồng Lĩnh V/v xây dựng bộ quy tắc ứng xử trong trường học,

          Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy tắc ứng xử ứng xử trong trường THCS Thuận Lộc  (gọi tắt là “Quy tắc ứng xử trường học” ) quy định cụ thể về những việc nên làm và không nên làm trong các mối quan hệ ứng xử của các chủ thể trong nhà trường thể hệ thông qua trang phục, ngôn ngữ, hành vi ứng xử … trong thời gian học tập tại trường và ngoài xã hội.

2. Đối tượng áp dụng là tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của Trường.

Điều 3. Mục đích xây dựng quy tắc ứng xử đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh

1. Quy tắc này quy định các chuẩn mực về đạo đức và ứng xử của cán bộ, giáo viên, nhân viên khi thi hành nhiệm vụ và trong quan hệ với đồng nghiệp, với học sinh, với phụ huynh học sinh và cộng đồng xã hội; ứng xử văn hóa của học sinh đối với thầy, cô giáo, nhân viên trong Trường, khách đến Trường, trong gia đình và cộng đồng xã hội. Đồng thời, Quy tắc này tạo cơ sở pháp lý để thực hiện công khai các hoạt động nhiệm vụ và các mối quan hệ công tác của cán bộ, giáo viên, nhân viên.

2. Quy tắc này là căn cứ để Nhà trường xử lý trách nhiệm khi cán bộ, giáo viên, nhân viên vi phạm các chuẩn mực đạo đức và xử sự trong thực hiện nhiệm vụ và trong các mối quan hệ công tác; là căn cứ để đánh giá, xếp loại và giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật của cán bộ, giáo viên, nhân viên; là căn cứ để đánh giá, khen thưởng và xếp loại học sinh hàng năm.

Tác giả: Đinh Hữu Tài
Nguồn: honglinh.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 47
Tháng 02 : 563
Năm 2020 : 946